Monitor/a discapacitats (ref.3376)

Oferta donada d'alta el 12/11/2020

Condicions de l'oferta

Lloc de Treball:
Places: 1
Resum de l'oferta: Es selecciona monitor/a d'acompanyament del grup d'operaris de neteja d'escocells per tal de realitzar les següents tasques: Seguiment de la tasca al lloc de treball de l'equip d'operaris, afavorir l'aprenentatge i pràctica de les competències tècniques corresponents a la feina realitzada. Afavorir mitjançant accions grupals i individuals l'aprenentatge i pràctica de les competències transversals necessàries per aconseguir i mantenir un lloc de feina. Perfil de les persones candidates: - Persones en situació d’atur, derivades per l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG). - Es prioritzarà persones que no hagin participat en projectes de pla d'ocupació de 2019/2020. - Persones que no hagin participat en la convocatòria anterior del pla promogut per l'AMB - Llicenciat/da, Graduat/da en psicologia, sociologia, pedagogia, educació social. Grau Superior d'integració social. - Es valorarà l’experiència laboral en relació a les tasques objecte de la selecció i/o tasques relacionades amb el col·lectiu de persones diagnosticades en salut mental - Els candidats/es hauran d’aportar la documentació sol·licitada que acrediti tant l’experiència com la formació de la qual es disposa. LES PERSONES INTERESSADES HAN DE TRUCAR AL 900 800 046 Procés de selecció: - El procés de selecció constarà d'una prova escrita de coneixments de construcció i d'una entrevista personal - S'haurà d'aportar el curriculum vitae, Graduat escolar o ESO, vida laboral, DNI, document DARDO i, en el cas de disposar-ne, carnet de discapacitat o de familiar amb discapacitat superior al 33%, familia nombrosa o monoparental. Contracte de 6 mesos

Cal iniciar sessió per a inscriure't a les ofertes de treball.
Pots iniciar sessió fent servir el botó de Connexió de la part superior d'aquesta pàgina o donar-te d'alta fent clic aquí